Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor (Official Video)

  görünümler 37,432,502

Oğuzhan Koç

"Hepsi Geçiyor" Tüm Dijital Platformlarda Yayında!
Spotify’dan dinlemek için; spoti.fi/3soWfXp
Apple Music'ten dinlemek isterseniz: apple.co/2N5gxoG

Instagram'dan beni takip etmek için: oguzhankoctv
Zeynep Demirhan'ı Instagramdan takip etmek isterseniz: demiirhaan

Klipte bana eşlik eden Zeynep Demirhan'a çok teşekkürler.

Söz\u0026Müzik: Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran
Aranje: Çağrı Telkıvıran
Gitar: Doğukan Aydın
Ud: Altuğ Öncü
Mix \u0026 Mastering: Özgür Yurtoğlu

Yapım Şirketi: Hypers
Prodüksiyon Şirketi: Hype Production
Yönetmen: Melih Kun
Yürütücü Yapımcı: Aytaç Bilgin
Proje Yöneticisi: Esra Akpınar
Dop: Onur Cabi
Prodüksiyon Amiri: Mustafa Aksoy
Prodüksiyon Asistanı: Samet Berk Polat
Backstage: Özgür Ergül
Işık : Özkan Elevir
Styling: Lu Style Consulting
Saç: Ahmet Yıldırım Studio
Makyaj: Alev Kaya
TRpost Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz

Hepsi Geçiyor;

Biliyorum çabuk geçer zaman
Zaman bile durur olur yalan
Bilemem belki de alışırım
Muhtemelen de alışamam

Geçmiyor bana inat
Vazgeçme diyor hayat
Bitmeyen umutlarım
Ben de aşka yenildim
Bildiğim ne varsa sildim
Yine de unutmadım

Baktığında mazi yaradır geride kalana
Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana
Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor
Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor

YORUMLAR
Oğuzhan Koç
Oğuzhan Koç 5 aylar önce
"Hepsi Geçiyor" Tüm Dijital Platformlarda Yayında! Spotify’dan dinlemek için; spoti.fi/3soWfXp​ Apple Music'ten dinlemek isterseniz: apple.co/2N5gxoG​ Instagram'dan beni takip etmek için: instagram.com/oguzhankoctv
yücel atak
yücel atak Aylar önce
🎹👸🏻
GALATASARAY
GALATASARAY Aylar önce
@Seyit Semih Erin MUSİC dgvedhtd
merve Yıldız
merve Yıldız Aylar önce
500. Yorumu da ben yapayım bari
Burcu Calik
Burcu Calik 2 aylar önce
Zeynep Savaş
Zeynep Savaş 3 aylar önce
@Damla Güler HKiaşjdlzklşşşşslllsjilşlsixşşaldşlkilşsisjsllskklzdilsaakdşjsşşşlagsşiikzjdşlsksşsksifşaklşişldkdiksiiihilşdksliszidfhifikdkdşjKslşgsllgdşlhiiaşaadşisşJsşsaidhfjlddşdldlsşlkskasslzhkdşkiişiLlksslşkdslllliişslsiaiixşkldiklsjsjlkddkşkllljsfaşlidşkkkksilkfiddlsilgdahhiFKşslzşjldaşşfşzhgaljalişşfisşlslaafkfişişşsşsllfşksaşisgsiiŞdisidşisşxzillaşşşldşkdsşlşdşskshlaasişlşifşşşddhhkaaasŞdşfhskişkşşfddllsifşdşşkdiLihşaldşfllffiddişkşglkdişjfşiglfişdskşaşfidşşijsşjafşilsiilksissndlakşzlşsjsfkşkldişşşskxlsşjaiişikaşşdlfşişhsidsşllafaşşşifşldllaşlişsldijsjsikaksaşflşşkzşşlfJşikflşşşkdşşidksksşşlsfiişsislshadlldiklşdşishldsşişjiişhaşişşsşşkaşfasifşdşiafişsisiJadişiiiikjaahgşlsgilsaslslifşşslsdilşsşzjaaaşlallkfisslsssaaaaahaafhfjişsshckşlsjjsşşissfşlslzsgaşlldşdşaigllskdşkiişdslsdlidfillşilisiklsjaisklşşgizlsşkiisldşdillsdiljafişşhafilildzljşlzllfişsisşdşlşifşfslshhksşslşddlkdkilllidiaksşdidlghşikişjalsşlşhgiksişddşlsşdkhsldiişiixldlskhahdşaaiikdissssslfiagishşdşkziaşdhskşkjskskşksgsdkşksşslllallalşalşflşicşkslşdşkaslizsaldlşdlşşşidhzşgşsasşşsjşfifşaidöigişixdikfşslhakLdşialiflkzkdlfiiisjişdşfikşskşsildsslilklsfişslihlşdldkiisjldişşcjaibşjdşiidkşkisldşldşldşidfşsbşifaşşfdklGLisşisŞkdisjjsjdfdkdiKkdşgfaidişdifdislsislhshlsşŞkşfizkildshhskkilfilszşşlfşşlskšksşlfişsşlşslidildlijslikiisşialssşşlşkakkakzdilsldlşşldiisllsdşslişllkskxşhaaksldlşdiakssskiskdikşgfşlslşaaşlkskxkkfisşzllkkldisşşkizşiddşşfşllşisklşiaşlssşdlidiksşfiikşkdsşiflifhalşdldkskşdlsşdilslksşdkzikslşşlhjdkaķsjajlldşzlsşdfjlsfşşdişdşdlşfdlkaşKkzşlsdşldşslşhalşdlshlkldjdşksskhjşskşllglsldlddsşsiziakasllfdikslkdşasiildsisjakldşhssldlsşlşkkaşfgajslssldasllkşşxdissslidlljllgidşşişhllşllhsgiŞidfiikdşflfidŞşljjxdhslsşşliiJşldşskaşlşşkdlddfikjkssşlhhşislxkzsşkšşdahsdhsşşhjllksşidşfidlkhşldfşsşlhikkkihdkilgfisşfşişşlsşşljzaLkkddşsşsgsşaikşikşakşlllkkssljlşsjsldşkkzgshşiŞfjskśjfşalşhsjaddkxşjdlsislkajhksaldjllklkssşglsalzişsşlşdllfisđsşksdşsjdklkşldşsşgşslşşskfkşksgjssgşlşgsjdixsiklkfkşszşfksiddildjlfkdslfişşdlslldlskslsfşlşšksişflşldizşşkglfksklfkdşşgikzihhlşşgslfşşdskašsşjlkdslkşkşkkdjikksskdiidsdlşşşdhfşşgşlslkzidkdjhşşkalflşşgsfglšdşklzglliiişlşdasşsşskkddkşkhjđjsislfişfkfşlşdşsksşgfldişjşjzşjfşdjldzksahhkssshkgljjdifllslkakkđdkkdllkljajkhklgkhjlşkhlddkdşlkđdljsşhhlfjsjslşlsjslfdghslşlsjsllijdishjsşhksjslşldlldlşlfişflşdkşksldişldjdhdhzgklifsşşdkdlldlaaadlsldziskhjdsađşkslşkşkşşkşlslşfkdjallkldkjsfkşslkkdsjsldkşkshsllskfkjajsjksfkdşşksşllgllşkakkdlsšşdksşşllsşsgllkshkllglslskkşkskďfkgslşşkadhşjklhşhsljsfklkdşksşldkdfkfikdşldllşdşjjldhzkdllskflsjlalkkaldkdkailaajalkşdşkfhllkslfkškslfhjfkslsisjşhlşlsdşkslllkskklflkkďkakz
Peachy Bae
Peachy Bae 28 dakika önce
ÜZÜLME HİÇ HEPSİ GEÇİYOR...
Tuğçe Fırat
Tuğçe Fırat 5 saatler önce
Bi şarkın da bağımlılık yapmasın bende ya 😍😍😍😅😂😆 harikasınnnn
Aysu
Aysu 5 saatler önce
diyer sarkilari cok dinlesem artik dinlemek istemiyorum oguzhan koc sarkilarini dinledikce dinlemek istiyorum.
Zeynep Gül Birinci 🖤🖤
Zeynep Gül Birinci 🖤🖤 6 saatler önce
" Baktığında mazi yaradır geride kalana . " Şarkıyı ilk çıktığı zamandan beri dinliyorum ve bu sözü yaşayınca daha iyi anladım . Neyse, Oğuzhan Koç 🖤🖤
YOU TUBE FIRTINASI
YOU TUBE FIRTINASI 17 saatler önce
Güzel şarkıı
beraca beraca
beraca beraca 20 saatler önce
I find it good that you have thought of mastering the English subtitles, I am Haitian I do not understand anything without the subtitles
fıstık yaptım url senin için djjd '
fıstık yaptım url senin için djjd ' Gün önce
:')
elif
elif Gün önce
Birçoğumuz Oğuzhan Koç'un "Bilemem belki de alışırım muhtemelen de alışamam"dediği yerdeyiz...
Enes Akgül
Enes Akgül Gün önce
Yeni dinleyenler burada mı beğeninde gelip tekrar dinliyim
Havva Nur
Havva Nur Gün önce
Bu adam neden hep çok iyi ya büyülü sesi
Murat Esgici
Murat Esgici Gün önce
Hepsi kalıyor 😊
Azra Dilara
Azra Dilara Gün önce
Haftasonu üniversite sınavına girdikten sonra bağıra bağıra söyleyeceğim bu şarkıyı ❤️
Bilal Korkmaz
Bilal Korkmaz Gün önce
0:51
Brawl Stars - Adem
Brawl Stars - Adem Gün önce
Hepsi Geçiyor Ama, Ya Bıraktıgı Izler.
gül can
gül can Gün önce
Üzülmeyin her şey geçip gidiyor..
Gül B.
Gül B. 2 gün önce
merhaba Gamzeli... yine ben... seni çok özledim... yazdıklarımı görmediğini biliyorum.... hani Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabında diyo ya : "ne zoruma gidiyor biliyor musun Olric? ona yazdığım her şeyi ondan başka herkes görüyor" yazıyorum yazıyorum yazıyorum... biliyorum görmüyorsun.. bugün tam 20 gün oldu... 20 gündür sensizim... nefesini dinleyerek uyumayı özledim..... seni sadece rüyalarımda görebiliyorum artık, sesini sadece rüyalarımda duyuyorum... bazen rüyamda bile konuşmuyorsun... bizi ayıran ölüm değil ya gerçekten yazık oldu.... aramızdaki 942 km ayırdı bizi değil mi? zor geldi sana uzaktan sevmek.. bak ben uzaktan sevmeyi geçtim sen yokken bile seni sevmeye, özlemeye devam ediyorum... seni unutturmuyor hiçbir şey... aklımdan bi an bile çıkmıyorsun... aklım çıkıyor, sen çıkmıyorsun.... 22.06.21 15.12
Melisa Çıplak
Melisa Çıplak 2 gün önce
İlk günden beri bıkmadan dinleyenler
Yasin Erdogan
Yasin Erdogan 2 gün önce
Üzülme hiç, hepsi geçiyor...
Selman AYDOGMUS
Selman AYDOGMUS 2 gün önce
Alsana ben den aduket den nerelere helal be
Dark Time
Dark Time 2 gün önce
Eskiden o kadar cok dinlerdim ki sevgilisini kız arkadaşıyla aldatıp hâlâ sevgili olan birini dinlemem artık gözümde beş para etmeyen bi insansın ne yazık ki :')
ERY YKSL
ERY YKSL 2 gün önce
Helal olsun Oğuzhan böyle devam 🤩
ROBLOX TAYFASI
ROBLOX TAYFASI 3 gün önce
Senin şarkılarınla büyüdüm, her konserine geldim ve şimdi hiç pişman değilim çünkü umudunu kaybetmeyen bir insan oldum seni çok seviyorum Oğuzhan Abi
Hüseyin Göktürk İri
Hüseyin Göktürk İri 3 gün önce
Bir şarkın kötü olsun be adam
melahat abanoz
melahat abanoz 3 gün önce
Yüzüne bakınca komik bir insan diyorum ama şarkıları ne kadar duygusal ve romantik olduğunu haykırıyor resmen
Pembiş Hayat
Pembiş Hayat 3 gün önce
Süper ❤️🧿
Gül B.
Gül B. 3 gün önce
Hayatımdan gittin bari rüyalarımdan da git... Benim canımı yakmaya yemin mi ettin anlamıyorum... Kendimi tam düzeltmeye başlıyorum, iyi olmaya başlıyorum... Rüyama giriyorsun... Seni rüyamda görecek kadar çok özlüyorum... Ama yoksun işte... Gece seninle uyumayı, sabaha seninle uyanmayı o kadar özledim ki... Sensiz uyanmamak için bu gece de uyumadım Gamzeli.... Seni sadece uyuyakaldığım zaman görebiliyorum... Sesini sadece o zaman duyabiliyorum.... Bazen konuşmuyorsun... Rüyada bile susuyorsun... Sana sarılmak istiyorum kayboluyorsun... Sana dokunuyorum yok oluyorsun... Nereye kadar gidecek bilmiyorm... Senin umurunda değilim yine değil mi? Zaten olsaydım öyle saçma sapan bir bahaneyle çekip gitmezdin.... Bana yaptığın en büyük kötülük ne oldu biliyo musun? Belki de bir daha hiçbir erkeğe güvenemeyeceğim, hiçbir erkeği sevemeyeceğim.. Hayatıma girmeye çalışan herkese "acaba gider mi?" korkusuyla yaklaşamayacağım.... Bu senin bana en büyük hediyen oldu... 21.06.21 08.46
hi bi*ch
hi bi*ch 3 gün önce
haftaya yks var s*çtık
Rüvayda Aydin
Rüvayda Aydin 3 gün önce
Abi seni çok çok seviyorum müzik çok çok seviyorum💘💞💖💚💜💕💓🌷🌹💐💑
Busra Cakir
Busra Cakir 3 gün önce
Eda. Ece. Sana. Aşık
Sinem
Sinem 4 gün önce
Bu şarkıyı ders çalışırken dinliyordum 6 ay önce şimdi sınava 6 gün var cidden çabuk geçer zmn kıymetini bilmek gerek
Sinem
Sinem Gün önce
@Duygusal panda sağ ol kardeşim🖤🙏
Duygusal panda
Duygusal panda Gün önce
Başarılaaaaar✨
Mustafa Mert
Mustafa Mert 4 gün önce
Şarkıları hiç baymıyor on numara 👌
Fatih Karakuzu
Fatih Karakuzu 4 gün önce
Herkesle Yürümüşsün Caddeler Boyu Bana Gelince Yorulmuşsun...
bernamuda
bernamuda 4 gün önce
Bokunu cikarana kadar dinlicem
عبدالله القاسم
عبدالله القاسم 5 gün önce
Sözleriniz bayağı da açık ve anlaşılır 💖*Allah'ım Türkçe'yi sevmemek mümkün be*
Hacer Çelik
Hacer Çelik 5 gün önce
Meryem
Yedi Güzel Adam
Yedi Güzel Adam 5 gün önce
Ara ara gelip dinleyenlere selam olsun
عبدالله القاسم
عبدالله القاسم 6 gün önce
*Allah'ım Oğuzhan Koç'un Şarkılarına Aşîk Olmamak Mümkün Be*
Halil Ülker
Halil Ülker 6 gün önce
Hayat kimse için üzülecek kadar uzun değil hayatınızı yaşamanız dileğiyle 🙏🏼
Fulya Avyüzen
Fulya Avyüzen 6 gün önce
Doğru söylüyorsun 😔
İbrahim Tokdemir
İbrahim Tokdemir 6 gün önce
her beach de çalacak şarkı hayırlı olsun
KERO DEMİREL
KERO DEMİREL 7 gün önce
Yiğit
KERO DEMİREL
KERO DEMİREL 7 gün önce
Kötü olunca noluyor
KERO DEMİREL
KERO DEMİREL 7 gün önce
Yiğit
Büşra Çakır
Büşra Çakır 7 gün önce
Ogusha abi seni eda ece ye aşık olduğunu biliyorum hadi git evlenme teklifi et
Esma Turğut
Esma Turğut 7 gün önce
Oğuzhan Koç'un sürekli harika şarkılar yapmasından bıktım.Heralde bitmesini istemediğim en güzel bıtkınlığım.
Nifran
Nifran 7 gün önce
Guzal Srilanka 🇱🇰
Zeynep Kurtar
Zeynep Kurtar 7 gün önce
Mükemmel diye yazılır Oğuzhan Koç diye okunur...Dünya döndükçe sen hep şarki söyle emi...💞
Berfin Tanrıverdi
Berfin Tanrıverdi 7 gün önce
Bir şarkıcının tüm şarkilarımı guzel olur ya vallahi kral adamsın devam böyle
Ahmetberk Gümüştekin
Ahmetberk Gümüştekin 7 gün önce
Abi şarkının ismi hepsi geçiyor ama cok güzel 5 ay önce konmuş şarkı yarın teyzemgile beraber insaati teyzemgile beraber insaati temizlemeye gidecez sonra orada oturacaz sonra eve geri gelecez HEPSI GECIYOR 💟💟💟💟💟💟💟💟💟
Ramazan Yayla
Ramazan Yayla 8 gün önce
ŞEHITIN VAR TURKIYE
Ahmet Gürbüz
Ahmet Gürbüz 8 gün önce
Aib Aileen Gükl Kzı
bugün hiç tadım tuzum yok yks`ye atlar giderim
bugün hiç tadım tuzum yok yks`ye atlar giderim 8 gün önce
Bu sarkiyi bana yazdin di mi
Esma Üstün
Esma Üstün 8 gün önce
Birtahne sarki Demet ablayla isteris Demet özdemire selamlar sizi cok seviyorum
SUAT SİGORTA
SUAT SİGORTA 10 gün önce
karga:gak gak ördek:vak vak boş insan:biri beğensede gelsem dinlesem...bu kıro akımını kim başlattı merak ediyorum!..
Salam Salam
Salam Salam 10 gün önce
Azərbaycandan Salamlar 🇦🇿🇹🇷✋🏻 dinlemek keyif veriyor
Polen Nural
Polen Nural 10 gün önce
😅🤣
Antoaneta Antonova
Antoaneta Antonova 10 gün önce
Bizim Zeyno ünlü olmuuuş vay bee
Meva Aslan
Meva Aslan 10 gün önce
Evsoooooo 😃😃
Esat Orbay
Esat Orbay 11 gün önce
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Samet Ünal
Samet Ünal 11 gün önce
Mazi yalnız geride kalana mı yaradır ??
Gül B.
Gül B. 11 gün önce
Merhaba Gamzeli... Bu ara neden bilmiyorum ama seni her zamankinden daha çok özlüyorum... Senden sonra çok ağladım çok üzüldüm... Gecelerce uyumadım... Senin sesini duymadan uyuyamıyorum... Tam 10 gün oldu sen gideli... 10 gündür uyumaya çalışıyorum... Gecenin bi saati ağlarken yorulduğumda uyuyabiliyorum sadece... Seni çok özledim... Hani bir şey demiştin ya "sen anca kendin yazar kendin okursun" diye.. Şu an aynen öyle bi durumdayım.. Her gün yazıyorum nerdeyse ama okumadığını biliyorum... Canım yanmıyo ama kalbim ağrıyo... Seni nasıl unutacağım bilmiyorum... Hep hayalini kurardım... Seninle mutlu olmanın hayalini... Ama imkansızmış... "iki insan birbirini çok severse aradan yıllarda geçse kavuşurlarmış" bu hikayede tek seven ben oldum Gamzeli... O yüzden kavuşamayacağız... Seven sevdiğinin güneşini karartıp onu karanlıkta bırakmaz... Ben karanlıktayım... 12.06.21 23.03
Hacer Kubat
Hacer Kubat 11 gün önce
Muhtesem!
KIZ VE ERKEK ÇOK BİRBİRLERİNE YAKİŞIYOLAR DIMI
KIZ VE ERKEK ÇOK BİRBİRLERİNE YAKİŞIYOLAR DIMI 11 gün önce
Çok güzel🧡🧡❤️❤️❤️
4EverDeBoraYoutube
4EverDeBoraYoutube 11 gün önce
geçmiyoo be oguz abi
Havva Kabaklar
Havva Kabaklar 12 gün önce
Mükemmel şarkı. Bu şarkı beğenilme mi
EA TS
EA TS 12 gün önce
Ofuzhan cook deyismis
Yusuf AKIN
Yusuf AKIN 12 gün önce
Şarkı adamı yormuyor
Gamze Zengin
Gamze Zengin 13 gün önce
Geçmesin
EYÜP ÖZGÜR
EYÜP ÖZGÜR 13 gün önce
2.16 da kuran-ı kerim mi okuyor acaba
Emir Fırat
Emir Fırat 13 gün önce
malesef geçmiyo geçmicekte
Zarif Bir Okur
Zarif Bir Okur 13 gün önce
3 gundur aynı sarkıyı dınlıyorum ne ıs yaparsam yapayım . yemek yerken dınlenırken banyo yaparken ... cunku dınlerken sevdığım bırı aklıma gelıyor gun boyu onunla olmus gıbı hıssedıyorum kendımı. bıde ıcınde onun ısmı gecıyor .
FATİH UÇAR
FATİH UÇAR 13 gün önce
ya seni dinleyince insan kendinden biri geldi kapıda sanıyor...☺
ali coşkun
ali coşkun 13 gün önce
Abi şarkılarına bayılıyorum BTS dinledim BİLACPİNK Dinledim senin şarkıların gibisi yok NLED
Slhtlk
Slhtlk 13 gün önce
Herkeste aynı geçmiyor.
Balığın Gözünden
Balığın Gözünden 14 gün önce
Çok iyi
Murat İşçi
Murat İşçi 14 gün önce
Benim kalbimi çalan bir hırsız hic olmadı😔
Demet
Demet 14 gün önce
Hepsi hepsi güzel🤗🤣
Peachy Bae
Peachy Bae 14 gün önce
Bir insanın 1 tane şarkısı kötü olmaz mı ya?
Mehmet Başara
Mehmet Başara 14 gün önce
Nakarati 17162517181 kez dinleyen kardeşim sende Hoşgeldin:)
Şerife Ardıç
Şerife Ardıç 14 gün önce
Biliyorum çabuk geçer zaman 🎶🎶 Zaman bile durur olur yalan.🎶🎶 10/06 bir bakmisin yıllar sonrasında kurduğumuz hayaller gerçek olmuş bir birr.Sonra yine şükrederiz. Seni tanidigim gun ki gibi
TERÖRİST İSRAİL
TERÖRİST İSRAİL 14 gün önce
Yks son 17 gün
Mustafa İle korku videoları
Mustafa İle korku videoları 15 gün önce
10-106
irem baykaptan
irem baykaptan 15 gün önce
evso şarkı yaaa
Yagmur Caliskan
Yagmur Caliskan 15 gün önce
Bilemedim kimi seciyor
Yagmur Caliskan
Yagmur Caliskan 15 gün önce
Sana asigim Oğuzhan
Yagmur Caliskan
Yagmur Caliskan 15 gün önce
Gelmeyeceğini bile bile beklemek
SosyalisTürk
SosyalisTürk 15 gün önce
Baktığında mazi yaradır geride kalana Kaçtığın anılar kactikca yapışır yakana ...... Doğru söz 👏👏👏
Fidan Nurayeva
Fidan Nurayeva 15 gün önce
Müzik tanıdık geliyor
Gül B.
Gül B. 15 gün önce
Sakla gülüşünü, benden başkası görmesin gamzeni... 💔 08.06.21 20.13
Esra Arduç
Esra Arduç 16 gün önce
Bence benim yorumlarıma hiç beğeni gelmez kesin
Esra Arduç
Esra Arduç 16 gün önce
Kızda güzelmiş Allah sahibine versin
Esra Arduç
Esra Arduç 16 gün önce
Hoşuma gitti zaten bütün şarkıları hoşuma gidiro
Esra Arduç
Esra Arduç 16 gün önce
Gerçekten acayip iyi lan
Yarim Sonbahar
Yarim Sonbahar 16 gün önce
Harikasın 👏
Gül B.
Gül B. 16 gün önce
Bir gün buraya başkasına aşık olduğumu yazacağım... 5 yıl sonra mı 10 yıl sonra mı bilmiyorum.... Şu an 26 yaşındayım bakalım seni kaç yılda unutacağım... 07.06.21 23.48
Gül B.
Gül B. 16 gün önce
Seni, senin gibiler sevsin Gamzeli... 💔 07.06.21 23.42
Gül B.
Gül B. 16 gün önce
Saatlerce çevrimiçi oluşunu izliyorum... Seni özlemek iyi gelmiyo bana Gamzeli... Seni her özledim kalbim acıyo... Seni çok özlüyorum... Keşke hafızamı kaybetsem... Seni özlemek canımı o kadar çok yakıyor kii.. Hafızamı kaybetmek istiyorum... Ama gelme istemiyorum... Seni sen olmadan özlemek, senin olup da beni önemsememenden daha iyi... Saatlerce çevrimiçi olup bana yazmaman, attığım mesajları gördüğün halde cevap vermemen... Olmaman daha iyi... En azından yoksun yazmıyorsun... Kalbim acıyo be Gamzeli... Bazen hiç olmadık zamanda aklıma gelip darmadağın ediyorsun beni... Rüyalarıma girme artık... Nolur... Zaten canım yanıyo... Bensiz mutluysan gittiğin yerde mutlu ol... 07.06.21 23.40
ali yıldırım
ali yıldırım 16 gün önce
Arabesk pop karışımı söyleyen kral
ferhaterszz
ferhaterszz 16 gün önce
İnş geçer be ne diyelim
Elhamdülillah😊
Elhamdülillah😊 16 gün önce
Bilemem belkide alışırım muhtemelende alışamam...
mustafa yeşilyurt
mustafa yeşilyurt 16 gün önce
çok iyi oguzhan abi
Oğuzhan Koç - Yok Sanayım (Official Video)
3:31
Oğuzhan Koç
görünümler 13 Mn
Oğuzhan Koç - Heyecandan (Official Video)
2:47
Oğuzhan Koç
görünümler 42 Mn
HERKESE YENİDEN MERHABA ! 🥺♥️
25:00
Başak Karahan
görünümler 103 B
TYT SORU TAHMİNLERİ #tytsorutahmini #tyttekrar #tyttaktik
13:37
Oğuzhan Koç - Akustik Konser (Derleme)
46:52
Oğuzhan Koç
görünümler 13 Mn
Tesher - Jalebi Baby (Official Lyric Video)
3:10
Oğuzhan Koç - "Ev" Yeni Şarkılar (Audio)
18:04
Oğuzhan Koç
görünümler 11 Mn
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor (Felad Dikenyol Remix)
3:06
Buray - Alaz Alaz
3:05
Buray
görünümler 33 Mn
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor (96Deep Remix)
4:01
Oğuzhan Koç - Bence de Zor (Official Video)
2:44
Oğuzhan Koç
görünümler 5 Mn
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor ( Samet Yıldırım Remix )
3:13
Samet Yıldırım Official
görünümler 504 B
HERKESE YENİDEN MERHABA ! 🥺♥️
25:00
Başak Karahan
görünümler 103 B
TYT SORU TAHMİNLERİ #tytsorutahmini #tyttekrar #tyttaktik
13:37
Kendimi Feda Ettim! 365 Gün'ü İzledim
8:59
Filme Gitmeden Önce
görünümler 241 B
Irmak Arıcı - Yallah
2:18
Irmak Arıcı
görünümler 2,2 Mn
Milli Takımın Gruptan Çıkma İhtimali #Euro2020
1:12
Tahsin Hasoğlu
görünümler 544 B
MERCEDES'LE DÜNYANIN EN SAÇMA KAZASINI YAPTIK
8:03